Όλα δείχνουν ότι οι δρόμοι των συνιστωσών χωρίζουν. Μικρό το κακό – ίσως είναι και καλό. Το πραγματικό πρόβλημα είναι η επόμενη πιθανή διάσπαση, εκείνη του Συνασπισμού.

http://www.enet.gr/?i=news.el.politikh&id=165687