Δεύτερη επιτροπή αξιολόγησης του έργου των υπουργών λειτουργεί στο κτίριο της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 1, όπου βρίσκεται το επιτελείο του υπουργού Επικρατείας Χάρη Παμπούκη. Επικεφαλής της νέας επιτροπής είναι ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Ν. Παρασκευόπουλος, ο οποίος αναφέρεται κατευθείαν στον κ. Γ.Παπανδρέου. Το έργο της επιτροπής έχει ξεκινήσει ήδη, παράλληλα με την παρακολούθηση του Προγράμματος Σταθερότητας από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Θ. Πάγκαλο.

http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231048133

Μαθαίνουμε ότι πολύ σύντομα θα σχηματιστούν μερικές νέες επιτροπές παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου ανά κύκλο (οικονομία, θέματα πολίτη κλπ), όχι περισσότερες από πέντε.

Και αμέσως μετά μια τελευταία επιτροπή, που θα παρακολουθεί τους παρακολουθούντες. Α(χ)μήν.