(Η εικόνα είναι από το Καρφί.)
Όπου ο Φίγκαρο (κουρέας της Ρεζίλης) ενεργεί έτσι ώστε ο κόμης Σαμαρβίβα να τα ξαναφτιάξει με την ωραία Ντορίνα.