Το άρθρο, αναθεωρημένο, στις Σημειώσεις: https://greekcivilwar.wordpress.com/2016/05/19/gcw-183/