Κατόπιν των χθεσινών  «δραματικών» γεγονότων , όπως αυτά φαίνονται εις τον σχετικόν δεσμόν :

https://panosz.wordpress.com/2010/08/23/civil_war-72/#comment-100359

και τα προηγούμενα αυτού σχόλια

καθώς και τη κατακλείδα του σημερινού άρθρου

https://panosz.wordpress.com/2010/08/27/civil_war-75/

αντιλαμβάνομαι , ως κατεξοχήν  «μπετόβλακας» ( ιδιώτης σκυροδέματος ) , ότι η ανωτέρω αντίδρασις του ( πάντοτε ) αγαπητού Καλυβάρχου αποτελεί μεθόδευσιν.

Πρόκειται δηλαδή δια διαχειριστικό ταχυδακτυλούργημα με μόνο σκοπό να τηρηθεί απαρεγκλίτως  το απαιτούμενο πλέον επίπεδο σοβαροφανείας και η απαραίτητος απεντόμωσις  –  αντισηψία  , ώστε η Καλύβα ψηλά στο Βουνό να οδεύσει προς νέας σελίδας δόξης , τρεπόμενη ταχέως προς το επιδιωκόμενον : Το Αρχοντικό Χαμηλά στο Κάμπο.

Ως συντάκτης της Καλύβης  και αισθανόμενος εν μέρει ως συνένοχος θεωρώ ότι , δοθέντων και των χθεσινών εξελίξεων ,  η παρουσία και η συμμετοχή μου εις ένα εγχείρημα  το οποίο , ενώ  κατά το παρελθόν υπήρξε ουσιαστικό , σοβαρό και ( ελπίζω ) ενδιαφέρον , ουδόλως πλέον έχει έννοια και περιεχόμενο.

Να αποχαιρετίσω επομένως όλους τους αγαπητούς και μη συμμετέχοντες και να διαβεβαιώσω τους ενδιαφερομένους ότι συντόμως τα σχόλια θα ανοίξουν πάλιν , ώστε να υποδεχθούν τους φυσιολογικούς ( νορμάλ ) σχολιαστάς , τους προθύμους δηλαδή να συμβάλλουν εις το νέο και σοβαροφανές  πλέον διαδικτυακό υποκείμενο και μέσον.

Ευχόμενος εις όλους καλή συνέχεια , εκφράζων συνάμα τις καλύτερες ευχές μου προς το Καλυβαρχέϊκο και τις βαθύτατες ευχαριστίες μου προς το Πάνο για τη μέχρι τώρα φιλοξενία αποχωρώ . Οι διάφοροι Ηρακλείς της εθνικο ( Κυρά .. ) φροσύνης μπορούν να αισθάνωνται ικανοποιημένοι. Εις τη πραγματικότητα έχουν ηττηθεί κατά κράτος.  Η άσκησις – καλογερική απαιτεί τουλάχιστον το άλλοθι της. Με την αποχώρηση μου ( και πιθανότατα άλλων σχολιαστών όπως αντιλαμβάνομαι ) αυτό ακριβώς θα στερηθούν οι ανωτέρω κύριοι.

[ Πιστεύω βαθύτατα ότι ο Καλυβάρχης δεν θα διαγράψει το παρόν , και έσχατο , πόστ μου….. εύχομαι και δεν εύχομαι να με διαψεύσει ]

*

Το ποστ είναι του παπούλη και ουχί του Γιώργα, όπως θέλησε ο δαίμων της wordpress. Π.

Advertisement