Λεπτομέρειες:

http://sports.in.gr/football/superleague/article/?aid=1231057979

Δυο σημεία με σημασία:

  1. Η μεταβίβαση γίνεται δωρεάν –άλλο το πόσο θα κοστίσει, και
  2. Ουδείς ερώτησε τη γνώμη του Προέδρου Κωσταντόπουλου!