Του Γ.Θ. Μαυρογορδάτου. Δημοσιεύτηκε στο ΒΗΜΑ, στις 10.9.1999. Το πρότεινε ο κ. Σ.Α. Θεοδωρόπουλος

Δείτε εδώ: https://greekcivilwar.wordpress.com/2016/06/09/gcw-228/

 

Advertisements