– Είπες «Καβάφης»;

– Όχι, αλλά τον ξέρω.

– Σιγά… Πες ένα ποίημά του, αν τον ξέρεις.

– Ξέρω την Ιθάκη.

– …

– Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη

(σκόπιμη καθυστέρηση- αδημονία για τη συνέχεια)

είσαι τόσο ηλίθιος που θα βρεθείς στη Θράκη!

– …

*

Ο Αρίστος, μαθητής της ΣΤ’ Δημοτικού, δεν έχει διαβάσει ακόμα Καβάφη, αλλά έχει ξεκοκκαλίσει τον Αρκά!