Διαβάζω από το Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΚΑ:

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί

Ακόμη, αντάλλαξαν απόψεις για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ), σε σχέση με μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα κανονισμό που θα δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργειά τους στην εθνική τους επικράτεια. Η Υπουργός ΠΕΚΑ επικρότησε την ανάγκη για ένα τέτοιο κανονισμό, αναφέροντας τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα (μικρός κλήρος, κίνδυνος επιμόλυνσης, κ.λπ.), αλλά και την πάγια θέση της χώρας μας κατά της χρήσης των ΓΤΟ. Υπενθυμίζοντας την καθολική άρνηση των πολιτών της Ελλάδας για τη χρήση των ΓΤΟ, τόνισε τη σημασία που πρέπει να έχει η βούληση του πολίτη στη διαμόρφωση πολιτικών σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

(Οι υπογραμμίσεις δικές μου)

Αυτό σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί να απαγορεύσει τα μεταλλαγμένα, αλλά να τα επιτρέψει η Βουλγαρία. Οπότε η φιλοπεριβαλλοντική πολιτική της κ.Μπιρμπίλη ισοδυναμεί με μια τρύπα στο νερό.