Καθαρογράφτηκε επιτέλους (μετά από 2,5 χρόνια περίπου) η απόφαση. Η ΠΟΤΑ στήθηκε με αντισυνταγματικό νόμο, αποφάνθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η απόφαση δημιουργεί εντελώς νέες συνθήκες – αν υποθέσουμε ότι η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκό κράτος, που σέβεται το θεσμό της δικαιοσύνης και το Σύνταγμα. Χάσαμε το Ρωμανού, χάρις στη διαχρονική και εγκληματική αναισθησία του ΝΔΣΟΚ, ας μη χάσουμε τη Γιάλοβα και το Πεταλίδι!

*
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις υπ’ αριθμ. 3397 και 3398/2010 αποφάσεις της έκρινε ότι οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 2545/1997, οι οποίες επιτρέπουν τον καθορισμό Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) σε περιοχή για την οποία δεν υφίσταται προηγουμένως χωροταξικό σχέδιο, αντίκεινται στο άρθρο 24 του Συντάγματος.
Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει οικοπεδούχοι των περιοχών Ρωμανού και Πύλου Μεσσηνίας και ζητούσαν την ακύρωση τής από 11.10.2004 απόφασης των υφυπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, συνολικού εμβαδού 260.336,73 τ.μ., υπέρ και με δαπάνες την ανώνυμης εταιρείας «Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε.», στις περιοχές Ρωμανού και Πύλου του Νομού Μεσσηνίας, για τη δημιουργία Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ).
Σύμφωνα με την εν λόγω υπουργική απόφαση, έγιναν αναγκαστικές απαλλοτριώσεις έκτασης 17 στρεμμάτων, ενώ στην περιοχή αυτή ο επιχειρηματίας Βασ. Κωνσταντακόπουλος έχει κατασκευάσει μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα.