Φαντάστηκε κάποτε

τα παιδικά της όνειρα

μέσα στον απόλυτο

θρίαμβό τους.

Πέρασε τη θλίψη

απ’ τα μουντά δειλινά

πικρό δαφνόφυλλο

στα χείλη της.