ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

29.11.2010

Αναφορικά με τον υπό ψήφιση νέο νόμο πλαίσιο για τον κινηματογράφο, η Θεματική Ομάδα  Πολιτισμού των Οικολόγων Πράσινων έχει να κάνει τις εξής διαπιστώσεις.

–        Είναι δεδομένη η ανάγκη ύπαρξης νέου νόμου που θα εκσυγχρονίζει και θα διορθώνει ατέλειες του υφιστάμενου πλαισίου. Από αυτή τη σκοπιά, επικροτούμε τις πιέσεις που ασκήθηκαν από κινηματογραφιστές στην Πολιτεία ώστε να επισπεύσει την διαδικασία.

–        Η δημόσια διαβούλευση, έδειξε ότι στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο υπήρχαν σημεία που έχρηζαν βελτίωσης, και δεν επεξεργάστηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό στο σχέδιο που κατατέθηκε στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Ενδεικτικά αναφέρονται: η μοριοδότηση και ο καθορισμός συντελεστή της ταινίας, η εξασφάλιση της επανεπένδυσης των πόρων που προέρχονται από επιστροφή του φόρου εισιτηρίων στην κινηματογραφική παραγωγή, η καταβολή του 1,5%, ο διορισμός των διοικητικών συμβουλίων και των γενικών διευθυντών του Ε.Κ.Κ. και του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης από τον εκάστοτε υπουργό, βραβεία ποιότητας, η έλλειψη αναφοράς στα εργαστήρια επεξεργασίας έτσι ώστε να διασφαλίζεται η τεχνική αρτιότητα των παραγωγών, η  ουσιαστική υποστήριξη  της ανεξάρτητης παραγωγής  των νέων δημιουργών και της ταινίας μικρού και μεσαίου μήκους, η Ταινιοθήκη της Ελλάδας, κ.α..

 

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, η Θεματική Ομάδα Πολιτισμού των Οικολόγων Πράσινων  κι αφού ολοκληρώσαμε έναν πρώτο κύκλο επαφών με προσωπικότητες και φορείς του χώρου των κινηματογραφιστών, προτείνουμε τα εξής:

  • Άμεση διοργάνωση ημερίδας για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, με συμμετέχοντες εκπροσώπους των φορέων και των προσωπικοτήτων του χώρου που έχουν εκφραστεί δημόσια επί του νομοσχεδίου είτε θετικά είτε αρνητικά, με σκοπό την εστίαση στα σημεία που χρήζουν βελτίωσης ή και αλλαγής και κατάθεση συναινετικών προτάσεων για βελτίωσή του.
  • Πίστωση χρόνου με περιορισμένη καθυστέρηση στην ψήφιση του νομοσχεδίου, όσο χρειάζεται ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος  να διοργανωθεί η ημερίδα και να εξαχθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα για την οριστικοποίηση των ρυθμίσεών του.

 

Καλούμε τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Γερουλάνο, να υιοθετήσει τις παραπάνω προτάσεις μας, και να κινηθεί σε μια τέτοια κατεύθυνση, έτσι ώστε η ημερίδα να οργανωθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου.