Μπορεί να μην ακούει κανένας τους 130 χιλιάδες μηχανικούς  μέλη του ΤΕΕ, αλλά θα συνεχίσουν να λένε  τη γνώμη τους. Μπορεί να μην κατεβάζουν διακόπτες αλλά τα έχουν …πάρει.

About these ads