Είμαι πια σε μια ηλικία όπου η μνήμη επιλέγει πολύ αυστηρά τα ελάχιστα καινούρια που θα κρατήσει. Από τις ελληνικές ταινίες που είδα αυτή τη χρονιά, κράτησε δύο: Μια που μου άρεσε (Στρέλλα) και μια που δεν μου άρεσε (κυνόδοντας).

*

Οι ξένες ταινίες, πλήθος. Τις περισσότερες απ’ όσες υπάρχουν στο βίντεο – αναδρομή, τις είδα. Ε, και;