Πρώτα όμορφες, προπαγανδιστικές φωτογραφίες, με ένοπλες αντάρτισσες ή ακόμα και νοσοκόμες, διαβιβάστριες κλπ. Και μετά, αντάρτισσες που μόλις έχουν αιχμαλωτιστεί. Τέλος, υπηρεσιακές φωτογραφίες της ασφάλειας και, για πολλές από τις γυναίκες του ΔΣΕ ή του ΚΚΕ στις πόλεις, το εκτελεστικό απόσπασμα.

*

Δείτε εδώ: https://greekcivilwar.wordpress.com/2016/04/09/gcw-143/