Δεν είναι Η καλύβα ψηλά στο βουνό – είναι όμως η αιτία που οι δυο καλυβάρχες (της πραγματικής και της δικτυακής καλύβας) συναντήθηκαν, εδώ στη Μπουγατσαδούπολη… 😉

Advertisement