Από την ταβέρνα της Αιμιλίας στη Ζούρβα, στους Μουσούρους Χανίων.