Ξεπεράστε τον άσχετο τίτλο του video και ακούστε τι λέει ο Δ. Νανόπουλος για την αξιολόγηση  στα ΑΕΙ.