Πολλά γράψαμε στην καλύβα για τις αθλητικές επιδόσεις του κυρίου Σαμαρά. Ας κλείσει αυτό το φαιδρό θέμα με ένα σκιτσάκι.

http://www.enet.gr/?i=news.el.gallery&id=715&m=143354