Το αποτεφρωτήριο βλάπτει σοβαρά Ορθοδοξία και… Περιβάλλον « Ροΐδη Εμμονές.

Στου Ροΐδη, παρακαλώ…