Στον αγώνα για μια θέση που δίνει η νέα γενιά σήμερα, να μερικές συμβουλές για να περάσετε τη συνέντευξη που θα οδηγήσει στην πρόσληψή σας, στην Ελλάδα του 2012.