Πιθανές απαντήσεις:

– αστοχία του ζωγράφου, ο οποίος μόλις συνειδητοποίησε τι έκανε, αυτοκτόνησε

– ο ζωγράφος απλά ακολουθεί τις ρωμαϊκές αναπαραστάσεις των ιπποδρομιών

– φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ!

– ΔΓ/ΔΑ