Σήμερα σας έχω παράσταση. Ναι, παράσταση εφάμιλλη με αυτές που παίζονται στη γωνία των δυο βασιλισσών: Σοφίας και Αμαλίας γωνία, πάνω από την πλατεία Συντάγματος.
Οι Δήμοι είναι βλέπετε τα κύτταρα της Δημοκρατίας μας.
Άγιε μου Ραφαήλ και ταξιάρχη Μιχαήλ, ρίξε φωτιά να μας κάψεις.