8318-6261-thisway_thatway

Γιατί έχει λόγους να υπάρχει ένα κόμμα της πολιτικής οικολογίας στην ελληνική πολιτική σκηνή; Μεταξύ άλλων σημαντικών, ξεχωρίζω τα ακόλουθα:

  • Να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και τη ματαίωση της λεηλασίας του φυσικού πλούτου και της καταστροφής του περιβάλλοντος που επιχειρούν με τα fast-track, τις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες, τη συστηματική παράκαμψη της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ο στόχος αυτός μπορεί να φαίνεται αμυντικός, αλλά η ευόδωσή του έχει τεράστια σημασία για την επόμενη μέρα του τόπου και των ανθρώπων του.
  • Να βοηθά στη διαμόρφωση μιας άλλης αντίληψης και μιας άλλης πολιτικής στα μεγάλα θέματα της ενέργειας και των μεταφορών, με αφετηρίες τη μείωση της κατανάλωσης, την τοπικότητα, την περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα.
  • Να δημιουργεί, στο μέτρο των δυνατοτήτων που υπάρχουν, τους θεωρητικούς και πολιτικούς όρους για ένα άλλο πρότυπο ανάπτυξης, με επίκεντρο την αποανάπτυξη (απομεγένθυση) και την ευημερία των ανθρώπων, που δεν θα βασίζεται στον καταναλωτισμό, αλλά σε υγιέστερα πρότυπα.
  • Να ενισχύει πολιτικά και με κάθε άλλο τρόπο την κοινωνική αυτοοργάνωση και την αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κρίσης που περνάει η ελληνική κοινωνία. Να υποστηρίζει προτάσεις και δράσεις για επιχειρηματικότητα και καινοτομία στα πλαίσια της οικολογικής αντίληψης.
  • Να βοηθά πολιτικά την υλοποίηση στη χώρα μας των φιλοπεριβαλλοντικών κεκτημένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των καλών πρακτικών σε επίπεδο δήμου, κοινότητας και γειτονιάς. Να προτείνει δράσεις για πόλεις φιλικές στην ανακύκλωση, τους πεζούς, τους ποδηλάτες, τα ΑΜΕΑ. Να προσπαθεί για τους δημόσιους χώρους στις πόλεις. Να προωθεί ένα ρεαλιστικό και οικονομικό μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων, μακριά από τη λογική του κέρδους (πχ καύση).
  • Να προβάλλει ένα εναλλακτικό πρότυπο για την ευημερία, τον κοινωνικό και προσωπικό πλούτο, τον εθελοντισμό, την συμμετοχή κάθε ανθρώπου σε συλλογικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της ζωής και των σχέσεων, αλλά και την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, μέσα και έξω από τις πόλεις και τα χωριά.

Υπάρχουν και άλλα κόμματα που προωθούν κοινές αντιλήψεις: για την Ευρώπη, για την προστασία των μεταναστών, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πολλά ακόμα. Με αυτά το κόμμα της πολιτικής οικολογίας οφείλει να συνομιλεί και να συντονίζει τις δράσεις του, όπως πρέπει να το κάνει και με τις πρωτοβουλίες των πολιτών.

Ένα τέτοιο κόμμα μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμο στην ελληνική κοινωνία που δοκιμάζεται.

Αυτό το κόμμα πολλοί θέλαμε (και θέλουμε) να είναι οι Οικολόγοι Πράσινοι.

Μακριά από αρχηγισμούς, με ισότιμη συμμετοχή όλων των μελών στην πράξη, με άμεση δημοκρατία, με απόλυτη διαφάνεια στα οικονομικά και σε όλα ανεξαιρέτως τα «εσωτερικά» του θέματα.

Ένα τέτοιο κόμμα δεν μπορεί ποτέ να είναι όχημα προσωπικών στρατηγικών και επιδιώξεων για πολιτικές καριέρες και  βολέματα. Δε μπορεί να ενδίδει σε γκρίζες και αμφιλεγόμενες πρακτικές επιβολής ομάδων και προσώπων, με θολούς πολιτικούς στόχους.

Δεν μπορεί παρά να λειτουργεί αποκλειστικά για την κοινωνία, για τους ανθρώπους, για το περιβάλλον.

Αυτό σήμερα σημαίνει αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά κόμματα. Σημαίνει πολιτική δράση ενάντια στις ασκούμενες καταστροφικές πολιτικές. Σημαίνει αυτόνομη πολιτική παρουσία και συζήτηση για πιθανές συνεργασίες, αν υπάρξουν οι προϋποθέσεις, με στόχο μιαν άλλη πολιτική, συμβατή με τις αρχές που αναφέρθηκαν  πριν.  Αν όχι, επιμονή στην αναντικατάστατη δουλειά με τον κόσμο, τις κοινότητες, τις συλλογικότητες.

Το κόμμα που θα επιχειρήσει να τα κάνει όλα αυτά πράξη, πολλοί θέλαμε (και θέλουμε) να είναι οι Οικολόγοι Πράσινοι.

Όχι από ματαιοδοξία ή πείσμα, αλλά γιατί θεωρούμε ότι ένα τέτοιο κόμμα θα είναι πραγματικά χρήσιμο και στο επίπεδο των ιδεών και στην καθημερινή πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα.

Αν οι Οικολόγοι Πράσινοι τραβήξουν έναν άλλο δρόμο, μακριά από τις ιδέες που τους καθιέρωσαν ως ένα μικρό αλλά δημιουργικό και ανεξάρτητο πολιτικό χώρο, θα είναι μια αρνητική εξέλιξη, αλλά δεν θα είναι το τέλος.

Η πολιτική, όπως κι η Φύση, απεχθάνονται το κενό.