Στην ορέα μας πόλη όλα είναι ή έτσι ή γιουβέτσι.  Οι  έννοιες «φυσιολογικό», «νόμιμο», «πολιτισμός» είναι απολύτως άγνωστες!

3_12

Προξένου Κορομηλά: Η νέα, ατυχής, μετάλλαξη ενός δρόμου | Parallaxi Magazine.