Μπορεί να μη γνωρίζουμε πως θα βγούμε από την κρίση, αλλά πως φτάσαμε ως εδώ μάθαμε από το Νότη.