Κι’ εγώ για τον κύριο Άδωνι έχω την χειρίστη άποψη…

Αλλα τί πράμα είν’ ετούτο;;;;