…πρόκειται για φωτογράφιση στα πλαίσια του θεσμικού μου ρόλου.

19022E5C1DE96BFDAC822A855A3414A7