Διέξοδος για τα νοικοκυριά στα προγράμματα των ασφαλιστικών εταιρειών
Υγεία και σύνταξη από τον ιδιωτικό τομέα

Ψηλά στην πυραμίδα των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας φαίνεται πως τοποθετούνται πλέον οι υπηρεσίες υγείας και σύνταξης που προσφέρει ο ιδιωτικός τραπεζοασφαλιστικός τομέας. Τα χρόνια της κρίσης παρατηρείται μία σημαντική αύξηση της ζήτησης για τα συγκεκριμένα προγράμματα, παρά τη μείωση των εισοδ…

Το άρθρο κόβεται σε αυτό το σημείο – όποιος έχει αμφιβολίες για το τι λέγεται παρακάτω, ας αναζητήσει την έντυπη έκδοση του μπλογκ 😉

Υγεία και σύνταξη από τον ιδιωτικό τομέα – oικονομία – Το Βήμα Online.