ΣΔΕαντιστρατηγος

Δείτε εδώ: https://greekcivilwar.wordpress.com/2016/07/29/gcw-378/