1ΡΕΣΠΕΝΤΖΑ το πρώτο blog της Χαλκιδικής: Ανακοίνωση Δασικών Συνεταιρισμών Μ.Παναγίας, Ιερισσού και Σταυρού.

ΥΓ. Δείτε τα σχόλια στην πηγή. Θα πάρετε μιαν ιδέα για το κλίμα που επικρατεί στη Β. Χαλκιδική.