Γνωρίζω χρόνια τον Γιάννη Τσιρώνη (από τους – κυβερνητικούς πλέον Οικολόγους – Πράσινους) και καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι να μιλάει για οικολογική (δηλαδή, απλά λογική) διαχείριση των απορριμμάτων με τα… ντουβάρια. Τα ίδια που αντιλαμβάνονται ως λύση στο πρόβλημα όχι τη μείωση της παραγωγής, το διαχωρισμό στην πηγή, την ανακύκλωση κλπ, αλλά την καύση όλο και μεγαλύτερου όγκου συμμείκτων! Αγάντα, Υπουργέ! 😉

7ceac9e7579731c3e85d926db5552abf_XL

Ευρεία σύσκεψη για τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Γιάννη Τσιρώνη και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Συζητήθηκε όλο το πλαίσιο προβλημάτων στο ΧΥΤΑ, που έχουν προκαλέσει την οξεία αντίδραση της τοπικής κοινωνίας το τελευταίο διάστημα, όπως ο κορεσμός των υφισταμένων κυττάρων, το πρόβλημα των στραγγισμάτων και η ανάγκη επεξεργασίας τους, η συλλογή του βιοαερίου, η εξέλιξη των εργασιών των δύο νέων κυττάρων.

Ιδιαίτερα τονίσθηκε η αναγκαιότητα επίσπευσης της αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων εμπρόθεσμα και αποτελεσματικά.

Ο κ. Τσιρώνης αναφέρθηκε στην ανάγκη ανατροπής του υφιστάμενου τρόπου διαχείρισης, τάχθηκε κατά της επεξεργασίας συμμείκτων και ειδικά της καύσης συμμείκτων αποβλήτων και επέμεινε σε ένα σύγχρονο τρόπο ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων, με σημαντικά οφέλη στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία.

Ο κ. Τσιρώνης απάντησε σε όλα τα αιτήματα που τέθηκαν από τους φορείς, ανήγγειλε την άμεση έγκριση της χρονίζουσας τροποποίησης της ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, επισήμανε την άμεση αποδέσμευση απο την ηλεκτρονική δημοπράτηση και δεσμεύθηκε για επιτόπια επίσκεψή του σύντομα στη Θεσσαλονίκη.

Τέλος, πρότεινε δέσμη άμεσων μέτρων για τα προβλήματα στην περιοχή, που έγιναν αποδεκτά από τον περιφερειακό ΦοΔΣΑ.

Προτάσεις του Αν. Υπουργού στη Σύσκεψη για ΧΥΤΑ Μαυροράχης

Άμεσα μέτρα για την ασφαλή ταφή των απορριμμάτων και την προσωρινή λειτουργία της Κυψέλης Α3 με τήρηση των όρων που προβλέπονται από το πόρισμα της Περιφέρειας (Έκθεση πραγματογνώμονα για την διαπερατότητα της Κ3, κατάθεση στην Περιφέρεια ΚΜ όλων των εγγράφων και τεχνικών στοιχείων που ζητήθηκαν, κλπ.).

Να οριοθετηθεί ο χώρος τμηματικής ταφής και να δοθεί νέο χρονοδιάγραμμα με συνεχή έλεγχο των συνθηκών λειτουργίας σε συνεργασία ΦΟΔΣΑ ΚΜ και Περιφέρειας ΚΜ.

Υλοποίηση από τον ΦΟΔΣΑ ΚΜ νέου έργου άντλησης βιοαερίου και παραγωγής Ηλεκτρισμού με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα από ΦΟΔΣΑ ΚΜ για την ολοκλήρωση του έργου.

Κατασκευή από τον ΦΟΔΣΑ ΚΜ λιμνοδεξαμενής στραγγισμάτων και ασφαλής λειτουργία της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας των στραγγισμάτων. Το έργο περιλαμβάνεται στην τροποποίηση ΑΕΠΟ που θα εκδώσει άμεσα το Υπουργείο (ΔΙΠΑ). Ο ΦΟΔΣΑ θα καταθέσει χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή του έργου.

Ολοκλήρωση του έργου των κυψελών ταφής Α3 και Α4, με βάση και την τροποποίηση ΑΕΠΟ που θα εγκριθεί. Ο ΦΟΔΣΑ ΚΜ θα καταθέσει χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης νέου αναδόχου από τον ΦοΔΣΑ και ταχείας ολοκλήρωσης του έργου.

Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ ΚΜ (Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων), που προκηρύχθηκε από τον ΦΟΔΣΑ ΚΜ και θα ολοκληρωθεί σύντομα με βάση τη νέα στρατηγική διαχείρισης απορριμμάτων και με απαραίτητη προϋπόθεση την ουσιαστική κοινωνική διαβούλευση.

Οι προτάσεις του αναπληρωτή υπ. Περιβάλλοντος για τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης.