ΜΑΪΑΜΙ ΜΠΗΤΣ, 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ*. Ιδ. Υπηρεσία. Ως εγνώσθη ενταύθα, η εφημερίς της Σοβιετικής νεολαίας της Μόσχας «Κομσομόλσκαγια Πράβντα», σχολιάζουσα την επιτυχίαν της δίδος Κυριακούλας ή Κούλας Τσοπέη, η οποία εξελέγη Μις Υφήλιος, γράφει ότι οι αναλογίες της δεν είναι οι ιδεώδεις. Η Μις Υφήλιος θα έπρεπε να έχει λεπτοτέραν μέσην και περισσότερον καμπύλους τους γοφούς.

katerinatsopei2


  • 1964.

Πηγή, το μυθιστόρημα του Θανάση Βαλτινού Στοιχεία για τη δεκαετία του ’60. 

Advertisements