Παγκόσμια μέρα για την ποίηση, σήμερα. Υπενθυμίζοντας ότι το κυρίως θέμα δεν είναι η ποίηση αλλά το ποιητικώς υπάρχειν, σας προσκαλώ για μια βόλτα στην «ποιητική καλύβα».

2742640

https://panosz.wordpress.com/category/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CE%B2%CE%B1/

Foto: http://www.photodom.com/fullsize/2742640