Μεταφρασμένο, για να το καταλάβουν και οι ημέτεροι… ανεπίδεκτοι μαθήσεως 😉