Η διαφαινόμενη συμφωνία θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Κι αυτό δεν είναι κακό. Με τολμηρές πρωτοβουλίες και κινήσεις από αυτούς που είναι σε θέση να τις κάνουν (δηλαδή από τον Αλέξη Τσίπρα) μπορεί να δημιουργηθεί κάτι νέο, πολύ καλύτερο. Η ουσιαστική ανανέωση του πολιτικού προσωπικού και η αναδιάταξη των πολιτικών δυνάμεων είναι κάτι που έπρεπε να έχει γίνει χθες.

Είναι προφανές ότι η ανανέωση και οι αναδιατάξεις αφορούν πρωτίστως τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι άλλοι θα ακολουθήσουν, αναγκαστικά.  Υπάρχει βέβαια και το ενδεχόμενο οι άνεμοι που θα βγουν από τον ασκό να πάνε στράφι. Δεν πρέπει, όμως, γιατί δύσκολα θα υπάρξει ξανά τέτοια ευκαιρία.