Άρθρο 22

Αντισταθμιστικά οφέλη

Αντισταθμιστικά οφέλη παρέχονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού της περιοχής στην οποία θα δημιουργηθεί εγκατάσταση διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων. Τα αντισταθμιστικά οφέλη έχουν κοινωνικό, οικονομικό, αναπτυξιακό, περιβαλλοντικό, πολιτιστικό, ή άλλο χαρακτήρα, ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής. Ο αρμόδιος για την ΕΕΑΕ υπουργός συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς και παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης  για τη μορφή και το ύψος των αντισταθμιστικών οφελών, τα οποία καθορίζονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου για την ΕΕΑΕ υπουργού και των καθ’ ύλην αρμόδιων υπουργών.

*

Η (αναμενόμενη) απάντηση είναι πως πρόκειται για απλό συγχρονισμό της ελληνικής νομοθεσίας με τις Οδηγίες της ΕΕ. Μακάρι να είναι έτσι. Ολόκληρο το Προεδρικό Διάταγμα που βρίσκεται στη διαδικασία της διαβούλευσης, εδώ: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=2596  Με δυο λόγια, ο ενδιαφερόμενος δήμος αποκτά την άδεια, έχει τη ευθύνη του project, λαμβάνει τα αντισταθμιστικά οφέλη και (αυτό δεν λέγεται αλλά εννοείται) ο ιδιώτης επενδυτής φροντίζει για τα υπόλοιπα. Όχι, δεν προβλέπεται «εισαγωγή από το εξωτερικό», αντιθέτως απαγορεύεται. Εξάλλου είναι απλή υπόθεση η έκδοση ενός άλλου, τροποποιητικού ΠΔ, όταν θα έχουν ετοιμαστεί οι σχετικές υποδομές.