Διαβάστε στο άρθρο για την αιολική ενέργεια στη Βρετανία, τη σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα και την έκθεση του BNEF για το σταθμισμένο κόστος ηλεκτροπαραγωγής.

Πηγή: Η αιολική για πρώτη φορά φθηνότερη ενέργεια σε χώρα του G7 | Econews