Φίλης: «Το πρώτο νομοσχέδιο που θα καταθέσει το υπουργείο Παιδείας όμως είναι ένα νομοσχέδιο για την ενισχυτική διδασκαλία που επανέρχεται από εφέτος στα σχολεία. Εχουμε εξασφαλίσει πιστώσεις. Θα λειτουργήσει δε αυτό και ως στοιχείο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, καθώς προσβλέπουμε στην εθελοντική βοήθειά τους. Γιατί λοιπόν όταν ένας εκπαιδευτικός προσφέρει δύο ώρες εθελοντικής εργασίας για τη διδακτική στήριξη των μαθητών να μην προσμετρείται αυτό ως κριτήριο στην αξιολόγησή του;». (ΒΗΜΑ, ο τονισμός της καλύβας)

(Διότι με αυτόν τον τρόπο εξευτελίζονται και αυτοακυρώνονται ταυτόχρονα και ο εθελοντισμός και η αξιολόγηση. Να μη το προχωρήσουν: πρόκειται για μιαν ατυχέστατη [έως άθλια] έμπνευση)