Περισσότερα από τα μισά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψαν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων προϊόντων στο έδαφός τους. Μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

Πηγή: Η Ελλάδα είπε «όχι» στα μεταλλαγμένα | ΕΛΛΑΔΑ | Protagon