2782384Γράφει ο παπούλης

Με αφορμή μια παραίνεση του Πάνου, στο νήμα το σχετικό με το νόμο για τα κανάλια μου παρέχεται η ευκαιρία να ξεκαθαρίσω μερικά απλά πράγματα για όσους χαριεντίζονται με τον «ισχυρισμό» ότι η νέα ψηφιακή εποχή επιτρέπει ν αριθμό καναλιών.

Στο κύκλωμα υπάρχουν δύο βασικοί παίκτες. Οι πάροχοι περιεχομένου και οι πάροχοι πολυπλεξίας και αναμετάδοσης. Με τον όρο πολυπλεξία εννοούμε τη δυνατότητα που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία να μετατρέπεται το αναλογικό σήμα σε ψηφιακό και συγχρόνως μέσω μιας φυσικής συχνότητας (από αυτές που υπάρχουν στο φάσμα των UHF) να πολυπλέκονται τα ψηφιακά σήματα πολλών καναλιών και να αναμεταδίδονται ως ψηφιακό μπουκέτο μέσω της φυσικής συχνότητας. Έτσι ο καταναλωτής/θεατής με το δέκτη του λαμβάνει το ψηφιακό πολυπλεγμένο σήμα και το αποπλέκει στα εμπεριεχόμενα κανάλια προγράμματος. Η σύγχρονη τεχνολογία mpeg4-h264 επιτρέπει θεωρητικά την πολύπλεξη τεσσάρων προγραμμάτων ημι-υψηλής ευκρίνειας 720p. Δηλαδή σήμα ποιότητας καλύτερης του DVD αλλά όχι του πραγματικού στάνταρ υψηλής ευκρίνειας 1080p. Στη δεύτερη περίπτωση η δυνατότητα πολυπλεξίας και ταυτόχρονης εκπομπής περιορίζεται σημαντικά. Τα στάνταρ της ΕΕ απαιτούν κατ’ελάχιστο ποιότητα 720p που όμως σύντομα θα αλλάξει σε 1080p.

Η παρούσα κατάσταση όπου ο πάροχος πολυπλεξίας (η γνωστή digea) αποτελεί ένα ιδιότυπο ιδιωτικό μονοπώλιο αποδίδει αποτέλεσμα που πόρρω απέχει από τις πραγματικές απαιτήσεις για τη χώρα μας. Για τα κανάλια εθνικής εμβέλειας χρησιμοποιούνται 2 πολυπλέκτες, για την αναμετάδοση του προγράμματος της ΕΡΤ άλλοι δύο πολυπλέκτες (η ΕΡΤ διαθέτει το μοναδικό κανάλι συνεχούς λειτουργίας με υψηλή ευκρίνεια) και ανάλογα με την περίπτωση ανά περιφέρεια από έναν ή δύο πολυπλέκτες για τα τοπικά κανάλια. Στην τελευταία περίπτωση το εύρος συχνότητας που διατίθεται ανά κανάλι-πρόγραμμα δεν επιτρέπει μετάδοση υψηλής ευκρίνειας για λόγους οικονομίας. Επίσης ενώ η βασική μελέτη του ΕΜΠ προέβλεπε χρήση τουλάχιστον 170 σημείων εκπομπής ώστε να καλύφθει επαρκώς η επικράτεια ο πάροχος – μονοπώλιο σε αγαστή συνεργασία με την κατά τα άλλα «ανεξάρτητη» ΕΕΤ αρκέστηκε σε λιγότερα από 120 σημεία εκπομπής. Δεν είναι τυχαίο επομένως ότι σημαντικά κομμάτια της επικράτειας παραμένουν ακόμα στο ψηφιακό σκοτάδι, ή εξόδοις των τοπικών κοινωνιών αναγκάζονται να δημιουργούν σημεία αναμετάδοσης, ενώ το σήμα που εκπέμπεται πολλές φορές είναι προβληματικό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μέτοχοι του παρόχου πολυπλεξίας είναι τα γνωστά κανάλια – νταβατζήδες που θεωρούν ότι κομμάτια της επικράτειας με μικρή πληθυσμιακή κάλυψη δεν έχουν ενδιαφέρον από πλευράς ακροαματικότητας και διαφημιστικών εσόδων. Είναι εδώ ο θρίαμβος της λεγόμενης «ελεύθερης αγοράς», όπου δια της χρήσης ενός δημόσιου αγαθού επιλέγονται με όρους κερδοφορίας – εσόδων οι καταναλωτές αυτού του δημόσιου αγαθού, προφανώς διότι η πολυπλεξία ανατέθηκε χαριστικά στον περίφημο τότε «διαγωνισμό» αφού ο μόνος ανταγωνιστής είχε ήδη εξουδετερωθεί ελέω Σίμου και Σαμαροβενιζέλων.

Έπι της συνεχιζόμενης παπαρολογίας των βουλευτάδων σύσσωμης της αντιπολίτευσης περί της ψηφιακής εποχής, όπου κατ’αυτούς είναι εφικτή η αδειοδότηση ν καναλιών λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρει η πολυπλεξία, η απάντηση είναι αποστομωτική:

α) Το γεωγραφικό ανάγλυφο της χώρας επιβάλλει οι συχνότητες εκπομπής να απέχουν μεταξύ τους ικανά ώστε να μην δημιουργούνται φαινόμενα παρεμβολών. Ενώ το κάθε σήμα καναλιού δεν έχει πρόβλημα παρεμβολών, το πολυπλεγμένο σήμα έχει.

β) Το γεγονός ότι πέρα από τα εθνικής εμβελείας κανάλια σε κάθε διαφορετική περιοχή εκπέμπονται με πολυπλεξία διαφορετικά προγράμματα περιφερειακών σταθμών. Αυτό σημαίνει ότι οι διαθέσιμες φυσικές συχνότητες περιορίζονται ακόμα περισσότερο.

Επομένως, οι εσχάτως εντρυφήσαντες στα ψηφιακά «δρώμενα» βουλευτάδες θα πρέπει επιτέλους να αντιληφθούν ότι το φάσμα δεν χωράει ν κανάλια. Επιπροσθέτως, η λεγόμενη ελεύθερη αγορά όπου υποθετικοί ν παίκτες εθνικής εμβέλειας θα ανταγωνίζονται με όρους μονοπωλιακού ανταγωνισμού (για όποιον καταλαβαίνει αυτόν τον όρο) αποτελεί ζούγκλα από την οποία τελικά θα επιβιώσουν έτσι κι αλλιώς ελάχιστοι (imho όχι πάνω από 3-4) πάροχοι περιεχομένου. Άλλωστε σήμερα δεν υπάρχουν πρακτικά βιώσιμα ελεύθερα τηλεοπτικά δίκτυα. Αν αυτή η μάχη αφεθεί αρρύθμιστη είναι βέβαιο ότι ένα δημόσιο αγαθό θα χρησιμοποιηθεί ανεξέλεγκτα και χωρίς να εξασφαλίζεται η ανταποδοτικότητα ( τέλη – φόροι – θέσεις εργασίας κτλ). Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και ο άσπονδος μου γιάννης δύος μεταφέροντας εδώ, την καναδική εμπειρία αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Η δυνατότητα παροχής αδειών εθνικής εμβέλειας σε παρόχους περιεχομένου πρέπει πρώτιστα να λαμβάνει υπ’όψη τη βιωσιμότητα και την επάρκεια των κατόχων αδείας. Με τη δεδομένη διαφημιστική πίτα, όσο κι αν αυτή εξελιχθεί, με το δεδομένο διαθέσιμο κοινό και με όρους οικονομικής βιωσιμότητας οι δυνατότητες αδειοδότησης είναι πολύ περιορισμένες.

Με διασκέδασαν επίσης οι κορώνες των βουλευτάδων της αντιπολίτευσης περί διαδικτύου-δορυφόρων και άλλων παραφερναλίων. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το εν λόγω νομοσχέδιο στο πρώτο του κεφάλαιο ρυθμίζει μόνο την αδειοδότηση παρόχων τηλεοπτικού περιεχομένου ελεύθερων χρέωσης. Δεν ρυθμίζει Nova, OTETV, ξένα μπουκέτα, ραδιόφωνα, αλλά μόνο την επίγεια αναμετάδοση. Αυτό δηλαδή αφορά τη χρήση συγκεκριμένου φάσματος συχνοτήτων για επίγεια μετάδοση, ένα αγαθό δημόσιο για το οποίο τουλάχιστον μέχρι τώρα το τεράστιο πλήθος των Ελλήνων καταναλωτών δεν πλήρωνε αντίτιμο. Κάθε άλλο μέσο (δορυφορική, internet κλπ) εμπεριέχει κάποια άμεση χρέωση με εξαίρεση τα διάφορα ελεύθερα δορυφορικά κανάλια πολύ μικρού ενδιαφέροντος και ακροαματικότητας. Επομένως οι κύριοι καναλάρχαι-νταβατζήδες θα μπορούσαν ίσως να μεταφέρουν το πρόγραμμα τους σε δορυφόρους ή σε παραπλέοντα τα διεθνή ύδατα σκάφη αλλά χωρίς να χρησιμοποιούν το ανωτέρω δημόσιο αγαθό, όπως «απείλησαν» πρόσφατα ορισμένοι μαϊντανοί στο κυνοβούλιο. Σε κάθε περίπτωση θα καταβάλλουν το αντίστοιχο κόστος. Ακόμα περισσότερο θα βρεθούν (Κεφάλαιο 2 του νομοσχεδίου) στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να ανταγωνιστούν ένα φορέα δημοσίου συμφέροντος όσων αφορά την πολυπλεξία και την αναμετάδοση ώστε να σπάσει το ιδιότυπο αυτό μονοπώλιο – ρεζιλίκι.

Photo: http://www.photodom.com/photo/2782384