Το θέμα είναι «πρώτο» στη δικτυακή έκδοση της «Κ». Για να υπογραμμίζει την εξαιρετικά χαμηλή ποιότητα της παραπολιτικής «αντιπολίτευσης», η οποία όμως είναι αναπόφευκτη όταν δεν είναι δυνατή μια πραγματική  πολιτική αντιπαράθεση.

Για τετράωρη απασχόληση και για δύο μήνες ο υπουργός Οικονομικών εγκρίνει την πρόσληψη 165 ατόμων για υπηρεσίες καθαριότητας. Η απόφαση αυτή έρχεται λίγο μετά την επαναπρόσληψη των απολυμένων καθαριστριών του υπουργείου οικονομικών, καθώς επίσης και μετά την μεταφορά 17 καθαριστριών από το ΥΠΟΙΚ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πηγή: Πρόσληψη 165 καθαριστριών στο ΥΠΟΙΚ για κάλυψη κενών… | Ελληνική Οικονομία | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Advertisements