^D56DE0AAB2C89FD0CC0247C4F9A6C1779DEF06591803C1A3E8^pimgpsh_fullsize_distr

panos1.Nov.2015

(κλικ!)

Προλεγόμενα

Για τον δυτικό άνθρωπο η Καινή Διαθήκη είναι κάτι παραπάνω από βιβλίο: είναι τρόπος ζωής, ο οποίος ακόμα κι όταν δεν επιβάλλεται, υποβάλλεται, με χίλιους δυο τρόπους. Αρκεί να σκεφτούμε ότι στον τόπο μας αποσπάσματα της Καινής Διαθήκης συνοδεύουν τον άνθρωπο από τη γέννηση ως το θάνατό του και μετά απ΄ αυτόν.

Είναι λοιπόν φυσικό για οποιονδήποτε έχει σχέση με το διάβασμα κάποια στιγμή να διαβάσει ολόκληρη την Καινή Διαθήκη, ακόμα κι αν δεν είναι πιστός ή θρησκευόμενος. Κάποιοι διαβάζοντας δεν παραλείπουν να κρατάνε σημειώσεις και να διατυπώνουν γραπτά ορισμένα σχόλια. Αυτές οι σημειώσεις και τα σχόλια από μια δική μου ανάγνωση υπάρχουν στις επόμενες σελίδες.

Το παρόν πόνημα δεν είναι παρά αυτό που δηλώνει ο υπότιτλος: σχόλια σε μιαν ανάγνωση. Απέφυγα συστηματικά να επεκταθώ σε χρήση άλλων πηγών και παράθεση βιβλιογραφίας, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Γιατί ήθελα το κείμενο να είναι βατό για τον αναγνώστη και να λειτουργήσει περισσότερο ως παρακίνηση για μια δική του ανάγνωση και έρευνα. Και να παραμείνει συνεπές στον αρχικό του στόχο, να παρουσιάσει δηλαδή την ίδια την Καινή Διαθήκη χωρίς τις “ερμηνευτικές” παρεμβολές που έγιναν στη συνέχεια και οι οποίες τροποποίησαν ριζικά, κατά τη γνώμη μου, τις αρχικές διδασκαλίες του Ιησού και των λοιπών πρωταγωνιστών της. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όσοι πήραν μέρος στις αφηγήσεις της Καινής Διαθήκης ή έγραψαν τα κείμενά της συμφωνούν πάντοτε μεταξύ τους ή και με τον ίδιο τους τον εαυτό, σε διαφορετικά σημεία!

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται και σχολιάζονται θέματα από τα Ευαγγέλια, ενώ το δεύτερο είναι αφιερωμένο στις Πράξεις των Αποστόλων. Υπάρχει κι ένα τρίτο μέρος, όχι απαραίτητο, με τέσσερα ετερόκλητα, αλλά εντός ύλης, κείμενα. Γιατί και το περιττό ενίοτε μπορεί να έχει τη θέση του.

Η Καινή Διαθήκη προσεγγίζεται ως έργο ανθρώπων, γύρω από ανθρώπινες αναζητήσεις και διανοητικές κατασκευές στην αέναη όσο και μάταια προσπάθεια αναζήτησης του Θεού και οικοδόμησης σχέσεων μαζί του. Δεν εννοώ καθόλου ότι δεν οικοδομούνται σχέσεις, προσωπικές, κοινοτικές ή και εθνικές. Μόνο που αυτές δεν αφορούν αμφότερα τα μέρη, αλλά αποκλειστικά τους ανθρώπους. Με αυτή την έννοια δεν μπορεί να μου αποδοθεί κανενός είδους βλάσφημη πρόθεση. Αντιθέτως, αν υπάρξουν έστω και λίγοι αναγνώστες που θα βοηθηθούν στο να ξεκαθαρίσουν για τι ακριβώς μιλάμε, τότε θα έχει δικαιωθεί ο κόπος που κατέβαλα μετά την ανάγνωση, μέχρι να πάρουν οι σημειώσεις που κρατούσα τη μορφή αναγνώσματος.

Ευχαριστώ τους φίλους που συνέβαλαν στην όποια αρτιότητα του παρόντος πονήματος με τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους στις διαδικτυακές αναρτήσεις των περισσοτέρων από τα θέματα που περιλαμβάνονται κι εδώ. Εννοείται ότι η ευθύνη για οποιαδήποτε αστοχία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις μεταφράσεις του αυθεντικού κειμένου που έκανα όπου έκρινα ότι θα ήταν απαραίτητο ή χρήσιμο, βαρύνει αποκλειστικά εμένα. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον φίλο που με ψευδώνυμο έγραψε τα δυο από τα τέσσερα “απόκρυφα” σύντομα κείμενα του τελευταίου μέρους.