Εφόσον οι γαλλικές δαπάνες για την αύξηση της ασφάλειας τύχουν ειδικής μεταχείρισης βάσει των κανόνων της Ε.Ε. για τα ελλείμματα των κρατών μελών της Ευρωζώνης, το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για την Ιταλία…

Πηγή: Ιταλία: Αν η Γαλλία εξαιρεθεί λόγω ασφάλειας από τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, τότε θέλουμε και εμείς | TVXS – TV Χωρίς Σύνορα