capital.gr

Με μειωμένη έως αμελητέα συμμετοχή στις τράπεζες το Δημόσιο μετά τις ΑΜΚ

Της Νένας Μαλλιάρα

Η κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών από ιδιωτικά κεφάλαια μέσα σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία και υπό ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, ενισχύει σημαντικά τη συμμετοχή των ιδιωτών στις ελληνικές τράπεζες και μειώνει τη συμμετοχή του Δημοσίου στο 33% έως και 2,4% από σχεδόν 67% έως 35,4% προ της έναρξης των bookbuilding.

Η «ψήφος εμπιστοσύνης» που έδωσαν οι ξένοι στις ελληνικές τράπεζες, προκειμένου να αποδειχθεί σταθερή και μακροπρόθεσμη επένδυση και όχι ευκαιριακή τοποθέτηση, θα πρέπει να υποστηρίζεται εφεξής από τη σταθερότητα στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων με τους Ευρωπαίους εταίρους. Πρόκειται για τον κρίσιμο καταλύτη που θα κρίνει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης όχι μόνο των αγορών, αλλά κυρίως των καταθετών, καθώς η ενίσχυση της ρευστότητας με την επάνοδο καταθέσεων στις τράπεζες και όχι απλά η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση, θα κρίνει την ταχύτητα άρσης των capital controls και την θέση της Οικονομίας σε τροχιά.

Σημειώνεται ότι με την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μέσα στα τελευταία τρία χρόνια, το τραπεζικό σύστημα θα έχει απορροφήσει συνολικά κεφάλαια 50,6 δισ. ευρώ, τα οποία πλέον θα κληθεί να αποδώσει αθροιστικά μέσω της δημιουργίας αξίας στους μετόχους, στην Οικονομία και στην κοινωνία.

Αναλυτικά οι τράπεζες από τη διαδικασία των βιβλίων προσφορών (και κατά τη σειρά με την οποία τα ολοκλήρωσαν) πέτυχαν τα εξής:

H Alpha Bank έπρεπε να συγκεντρώσει το ποσό των 1,55 δισ. ευρώ, το οποίο πέτυχε με υπερκάλυψη μάλιστα κατά 1 δισ. ευρώ. Εξαρχής στόχος της τράπεζας ήταν να καλύψει το σύνολο των αναγκών και του δυσμενούς σεναρίου. Επρόκειτο για ποσό 2,743 δισ. ευρώ, το οποίο μειώθηκε σε 2,563 δισ. ευρώ καθώς ο SSM αναγνώρισε 180 εκατ. ευρώ από οργανικές ενέργειες μείωσης των κεφαλαιακών αναγκών της τράπεζας. Το ποσό υποχώρησε περαιτέρω στο 1,55 δισ. ευρώ κατόπιν της επιτυχούς άσκησης διαχείρισης παθητικού η οποία έγινε δεκτή από τους ομολογιούχους σε ποσοστό 93% και μέσω της οποίας η τράπεζα συγκέντρωσε επιπλέον 1,011 δισ. από την ανταλλαγή των τίτλων των ομολογιούχων της. Με βάση την τιμή έκδοσης στο 0,04 ευρώ, το ποσοστό του ΤΧΣ στην Alpha Bank μειώνεται πλέον στο 11% από 66,36% πριν.

Η Eurobank πέτυχε επίσης υπερκάλυψη του συνόλου των κεφαλαιακών της αναγκών, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr ξεπέρασε τα 300 εκατ. ευρώ. Tο σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών της τράπεζας διαμορφώθηκε σε 2,039 από 2,122 δισ. ευρώ, μετά την αναγνώριση δράσεων κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 83 εκατ. ευρώ από τον SSM. Απόφαση της διοίκησης της Eurobank ήταν να καλύψει το σύνολο των κεφαλαιακών της αναγκών της εξ’ ολοκλήρου από κεφάλαια μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης, και μόνο εφόσον χρειαστεί να χρησιμοποιήσει το «μαξιλάρι» της ενεργοποίησης των αιτήσεων αποδοχής που υπέβαλαν οι ομολογιούχοι για μετατροπή τίτλων ονομαστικής αξίας 720 εκατ. ευρώ.

Παρά το δριμύ dilution που υπέστησαν, οι βασικοί επενδυτές της Eurobank, Fairfax και Wilbur Ross, συμμετείχαν στη νέα ΑΜΚ, ενώ στην ομάδα των corner stone επενδυτών προστέθηκαν οι Brookfield Capital Partners Limited και Ηighfields Capital Management LP, funds που τοποθετούνται για πρώτη φορά στον ελληνικό τραπεζικό τομέα. Μετά την ΑΜΚ το ποσοστό του ΤΧΣ στη Eurobank υποχωρεί σε μόλις 2,4% από 35,41% πριν.

Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε χθες το βιβλίο προσφορών, ενώ για την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησής της αναμένεται η δημόσια προσφορά προς τους ιδιώτες μικρομετόχους που όπως έγραψε το Capital.gr, θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου, 1η και 2 Δεκεμβρίου. Εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων, η Εθνική Τράπεζα κάλυψε τις κεφαλαιακές ανάγκες του βασικού σεναρίου, ύψους 1,456 δισ. ευρώ (έναντι 1,57 δισ. ευρώ αρχικώς, κατόπιν της έγκρισης ενεργειών από το capital plan της τράπεζας, ύψους 120 εκατ. ευρώ,  που έκανε αποδεκτές ο SSM). Αναλογικά, οι συνολικές ανάγκες υπό το δυσμενές σενάριο διαμορφώθηκαν στα 4,482 δισ. ευρώ. Την διαφορά των κεφαλαιακών αναγκών βασικού και δυσμενούς σεναρίου θα καλύψει το ΤΧΣ,  αφού προηγουμένως γίνει μετατροπή σε μετοχές των περίπου 300 εκατ. ευρώ υβριδικών ομολόγων που δεν αποδέχθηκαν την προαιρετική δημόσια πρόταση της τράπεζας. Την τιμή της μετατροπής των ομολόγων σε κοινές μετοχές της τράπεζας θα καθορίσει η ΤτΕ. Η Εθνική θα είναι σε θέση να αποπληρώσει την κρατική ενίσχυση που θα λάβει από την πώληση της Finansbank. Επί του παρόντος, η συμμετοχή του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας αναμένεται να διαμορφωθεί στο 33% από 57,24% πριν.

Σήμερα αναμένεται να κλείσει και το βιβλίο προσφορών της Τράπεζας Πειραιώς. Παρά τις δυσκολίες, εκτιμάται ότι η τράπεζα θα μπορέσει να καλύψει επίσης το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών του βασικού σεναρίου.Το αρχικό ποσό κεφαλαίων που με βάση το βασικό σενάριο του stress test θα έπρεπε να καλύψει η Τράπεζα Πειραιώς ανερχόταν σε 2,2 δισ. ευρώ, το οποίο μειώθηκε στο 1,34 δισ. ευρώ καθώς ο SSM αναγνώρισε δράσεις συνολικού ύψους 873 εκατ. ευρώ από το capital plan της τράπεζας, ενώ επιπλέον 602 εκατ. ευρώ απέδωσε κεφαλαιακά στην τράπεζα η άσκηση διαχείρισης παθητικού. Η Τράπεζα Πειραιώς θα λάβει κρατική ενίσχυση προκειμένου να καλύψει το επιπλέον μέχρι το συνολικό ύψος των κεφαλαιακών αναγκών 4,9 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η συμμετοχή του ΤΧΣ εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 22% από 66,93% σήμερα.

Advertisements