Δεν μου προξενεί εντύπωση. Αν η ΕΕ συνεχίσει στον ίδιο δρόμο ως το Βρετανικό δημοψήφισμα, βγάλτε από τώρα τα μαντήλια του αποχαιρετισμού…

It is the first time the survey has recorded a majority for quitting

Πηγή: Majority of British public favour leaving EU, poll finds – Telegraph