Οι Αχαιοί πρωτοπορούν ή έχουν προχωρήσει κι αλλού;

Σε κοινωφελή χώρο του βιοτεχνικού πάρκου αποφάσισε ο Δήμος Πατρέων να χωροθετήσει την εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) καθώς και… αποτέφρωσης οστών. Το θέμα θα συζητηθεί στη συνεδρίαση της επιτροπής ποιότητας ζωής την ερχόμενη Πέμπτη.

Το σημείο του ΒΙΟΠΑ που υποδεικνύεται είναι το «Β32». Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τα θέματα λειτουργίας των ΚΑΝ, το κτιριακό συγκρότημα θα πρέπει να εξυπηρετεί την συνάθροιση κοινού 50 τουλάχιστον ατόμων για νεκρώσιμες τελετές και να στεγάζει την υπηρεσία αποτέφρωσης των νεκρών με τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους.

Θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τους ακόλουθους χώρους ανά χρήση:

Για τη συνάθροιση κοινού: 1) Χώρος εισόδου – υποδοχής για να εξυπηρετεί την είσοδο του κοινού και την εκφόρτωση της σορού για τη μεταφορά

της στην αίθουσα τελετών, 2) Αίθουσα τελετών για να εξυπηρετεί, ανάλογα με το τελετουργικό του θρησκεύματος του νεκρού, τη διεξαγωγή της νεκρώσιμης τελετής, εξοπλισμένη αντίστοιχα. Προαιρετικά μπορεί να υπάρχει εντός- του Κέντρου επιπλέον βοηθητικός χώρος αναψυκτήριου (αδειοδοτημένος) για την παροχή αφεψημάτων, 3) Αίθουσα αναμονής συγγενών για να εξυπηρετεί την αναμονή των συγγενών πριν και μετά την τελετή και την αποτέφρωση, 4) Αποθήκη εξοπλισμού τελετών για να εξυπηρετεί την αποθήκευση υλικών και αντικειμένων εξοπλισμού της αίθουσας τελετών και επικοινωνεί άμεσα με αυτήν, 5) Γραφεία προσωπικού, 6) WC για το κοινό και χωριστό για το προσωπικό.

Πηγή: Χωροθέτηση για αποτεφρωτήριο νεκρών στο ΒΙΟΠΑ Πάτρας – spartaface.gr

Advertisements