Παράλογο;

Όχι. Απολύτως μέσα στη νεοελληνική μας «λογική».

Πάλι καλά που συμμετέχει η ΔΟΕ 😉