Πρώτη φορά λαγός αριστερά! 

EGAINIA2

– Χαιρετίζω την προσπάθειά σας! θα είμαστε κοντά σας στις καλές προσπάθειες που γίνονται στα πλαίσια κανόνων, στα πλαίσια θεσμών και μέσα σε μια οπτική που βλέπει την ποιότητα ζωής πάνω από όλα. Και το κυνήγι αυτό επιχειρεί να αναδείξει: μια νέα ποιότητα ζωής!..

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η μεγάλη έκθεση για το κυνήγι OUTDOOR EXPO 2015 | Outdoor Expo.