Διαβάστε προσεκτικά τι αναφέρει το «πηδάλιον» περί του ολεθρίου αυνανισμού και κλαύσατε πικρώς…_malakia-2.jpg_malakia-3.jpg_malakia-4.jpg

(Πηγή:

http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=663541)